Novi Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

Ministar financija 31. 12. 2014. godine donio je novi Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu kojim se utvrđuju novi rokovi te novi obrasci za financijsko izvještavanje. Novi rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za proračunske korisnike je 31. 1. tekuće godine, odnosno za 2015. godinu 2. 2. 2015. godine.

Više

Obavijest pretplatnicima časopisa Poslovni Edukator i korisnicima dodatne usluge savjetovanja

 

123

Udruga tajnika i računovođa u školstvu i Poslovni edukator d.o.o. zahvaljuju se svim sudionicima proljetnog savjetovanja u Šibeniku na dolasku, u nadi ponovnog susreta na jesenskom savjetovanju u Opatiji u listopadu 2015. godine.

Članci

Obrasci za praktičnu primjenu prema zakonskim propisima -Novogodišnji popust 50%

„Obrasci za praktičnu primjenu prema zakonskim propisima“
II. dopunjeno i izmjenjeno izdanje


(priručnik za tajnike školskih ustanova)

Iz sadržaja izdvajamo:

-       Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad,
-       Odluka o prekovremenom radu radnika,
-       Odluka o naknadi za neiskorišteni godišnji odmor,
-       Odluka o prenošenju godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu,
-       Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika,
-       Odluka o zasnivanju radnog odnosa s izabranim kandidatom na temelju natječaja na neodređeno radno vrijeme,
-       Odluka o prestanku ugovora o radu s navršenim 65 godina života,
-       Odluka o imenovanju ravnatelja,
-       Ugovor o radu s radnikom imenovanim za ravnatelja škole,
-       Aneks ugovora o radu na dužnost ravnatelja,
-       Aneks ugovora o radu za vršitelja dužnosti ravnatelja,
-       Ugovor o radu na neodređeno vrijeme odgojitelja u dječjem vrtiću,
-       Izvanredni otkaz ugovora o radu odgajatelju zbog odbijanja izvršenja odluke na liječnički pregled,
-       Rješenja o preispitivanju ocjene,
-       Ugovor o djelu osobnog pomoćnika,
-       Autorski ugovor,
-       Odluka o osposobljavanju radnika za rad na siguran način,
-       Ugovor o volontiranju,
-       Odluka o prestanku ugovora o radu strancu zbog isteka radne dozvole,
-       Odluka o popisnim razlikama

i još mnogo toga…….

Online narudžba